บริการของเอ็นพีสยาม
     บริษัทฯ ของเรา มีบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว แบบครบวงจร ลูกค้ามั่นใจได้ว่าใช้บริการกับเรา จะสามารถลดขั้นตอน ประหยัดเวลาในการรับสมัคร เพื่อความมั่นใจในการจ้างงาน